Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media avd. Rim – www.rim.no